Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

De Fontein, een sprankelende school,
waar je de beste versie van jezelf wordt
en ieder kind welkom is!


Basisschool De Fontein biedt onderwijs passend bij deze tijd. De Fontein is een 'The Leader in Me'-school. Ons uitgangspunt is dat mooie processen en resultaten pas ontstaan wanneer de talenten van uw kind gezien en ingezet worden.

De Fontein in vogelvlucht!

Wij werken hieraan door:

- gesprekken met uw kind en met u te voeren;
- een sterk aanbod te hebben in de culturele- en kunstvakken om creativiteit in denken en doen te ontplooien;
- de zaakvakken in projecten aan te bieden waarbij samenwerken en onderzoekend leren belangrijke vaardigheden zijn;
- de waarden en normen mee te geven vanuit een protestants christelijke identiteit;
- Engels vanaf groep 1 aan te bieden, om een zelfverzekerde houding aan te leren in het spreken van vreemde talen;
- veel aandacht voor gedrag te hebben met behulp van de 7 Gewoonten van Covey om tot krachtige leerlingen te komen;
- ons schoolplein te vernieuwen voor een avontuurlijke en sportieve spelbeleving;
- samen te werken met partners als BSO, speltherapeut, kinderfysiotherapeut en de peuterschool;
- les te geven op vier verschillende niveaus om nauw aan te sluit bij de onderwijsbehoefte;
- continu kritisch naar ons schoolconcept te kijken en ons te scholen.

De betrokkenheid en het welbevinden van uw kind staan voor ons centraal!

Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

Lees verder

Hoera!
De Fontein is een GOEDE school, ook in de ogen
van de Inspectie van Onderwijs!

Lees verder