De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware ondersteuning: bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

De afgelopen jaren is op De Fontein hard gewerkt aan het opbouwen van een heldere proactieve zorgstructuur.
Voortdurend oog hebben voor het welbevinden  en de betrokkenheid van kinderen en die beide  factoren hoog houden, zodat zij optimaal in ontwikkeling zijn, is ons grote streven. Het planmatig evalueren van aanpak en resultaten is routine geworden. Binnen de zorgstructuur is het signaleren van onderwijsbehoeften van een leerling een speerpunt geworden.
Er wordt daarbij uitgegaan van  mogelijkheden en  het doen van aanpassingen waar dat nodig en mogelijk is. Dat zal niet altijd lukken.
Voor kinderen die bijzondere ondersteuning nodig hebben of bij wie welbevinden en ontwikkeling op De Fontein niet tot ontplooiing komen, zoeken we graag naar mogelijkheden binnen het samenwerkingsverband (zie profipendi.nl). U leest alles over de invulling van passend onderwijs op De Fontein in het schoolondersteuningsprofiel.


Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en stelt je soms voor vragen.

Op deze website (www.cjg.houten.nl) vind je informatie over allerlei onderwerpen, zoals gezondheid, groeien, leren, spelen, vrienden maken, pesten, computeren en tv-kijken. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden of wil je graag meer informatie? Dan kun je ook bellen, mailen of langskomen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) .
Hollandsspoor 3
3994 VT Houten
030 880 22 10 (ma t/m vrij van 9.00 – 16.30)

Ook is het mogelijk om via de intern begeleider van de school contact te leggen met een van de twee medewerkers van het sociaal team, die speciaal aan de school verbonden zijn.