De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  Talent Erkend

Talent Erkend

De werkwijze en visie op de Fontein ten aanzien van onderwijs aan begaafde kinderen

Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs – en ondersteuningsbehoeften van kinderen worden de kinderen van De Fontein verdeeld op de verschillende ontwikkelingsgebieden in vier sporen in: rood, blauw, oranje en groen. Het rode spoor is voor kinderen die meer aan kunnen. Kenmerken van kinderen in de rode groep zijn: Instructie onafhankelijke ontwikkeling, eigen initiatief. Kinderen kunnen veel zelf, hebben weinig instructie nodig.

De methodeboeken worden compact aangeboden. Kinderen kunnen werken vanuit een rijk aanbod, eigen initiatief wordt gestimuleerd.

Om speciaal tegemoet te komen aan de rode groep, is op de Fontein gekozen voor deelname aan het traject “Talent erkend” waarbij scholen in Houten begeleid worden bij het ontwikkelen van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. 

In een driejarig traject, afgerond in juni 2013, ontwikkelde De Fontein zich in:

  • het tijdig signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong;
  • de onderwijsbehoefte van meer begaafde leerlingen;
  • het aanbod in spoor rood passend maken voor kinderen die iets meer kunnen;
  • in verrijkingsgroep voor de kinderen van de Fontein buiten de groep.
Twee leerkrachten vervullen de taak van talentcoach om dit proces aan te sturen en te begeleiden.
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor:
- Challenge (een onderwijsprogramma van De Fontein zelf)

Op De Fontein wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit is een geïntegreerd instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen. Het DHH bestaat uit een aantal modules die stap voor stap begeleiden bij de zorg van (hoog)begaafde leerlingen op school.

Voor meer informatie over Talent Erkend verwijzen wij u naar onze talentcoaches Annel van der Plas en Leonie van Schaik.