De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  Stichting Fluenta

Stichting Fluenta

Stichting Fluenta heeft 18 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Leersum en waaronder ook een school voor speciaal basisonderwijs gelegen in Vianen. Totaal 18 scholen verdeeld over 25 locaties. Voor meer informatie kunt u kijken op www.fluenta.nl

De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeelsbeleid wordt gezamenlijk vorm gegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting. Zo kan de directie van iedere school zich goed richten op de belangrijkste taak: Goed onderwijs voor alle kinderen! Alle activiteiten van de stichting hebben uiteindelijk als doel de scholen te helpen bij die taak.

De wetgeving vraagt om een scheiding tussen bestuur en intern toezicht bij onderwijsorganisaties. Stichting Fluenta heeft daarom gekozen voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model. In dit model wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht. Wilt u het bestuur een vraag stellen, dan kunt u dat het beste via het bestuurskantoor doen; het adres vindt u hieronder.

De statuten van de stichting en het strategisch beleid kunt u vinden op de website www.fluenta.nl
De naam van de stichting, FLUENTA, is ontleend aan de Latijnse woorden fluere, stromen en fluo, bron. Betekeniselementen in deze naam zijn: voortgaan, voortstromen, er zit vaart in, dat past helemaal bij de ambitie van de scholen met betrekking tot het onderwijs. Maar het woord fluere kan ook “voortkabbelen” betekenen, wat goed overeenkomt met de verschillen in ontwikkelingstempo die bij kinderen kunnen voorkomen. De verwijzing naar de betekenis ‘bron’ past precies bij onze inspiratie, dat verbonden is met het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Tenslotte heeft het woord Fluenta ook een link naar de geografische situatie: de vier gemeenten liggen rondom de oevers van de rivieren Lek en IJssel, die onophoudelijk voortstromen. Als u rondkijkt op de websites van de scholen zult u merken dat de scholen niet alleen verschillen van gebouw en van adres, maar ook de manier van werken verschilt, het onderwijsconcept is soms heel specifiek, gewoonten en gebruiken zijn anders, elke school heeft een eigen cultuur.
Er zijn scholen met een korte en met een respectabel lange traditie, grote en kleine scholen. Maar ze hebben wel hetzelfde doel: het beste onderwijs geven dat mogelijk is,
al kan de manier waarop verschillen. U bent als ouders of verzorgers volledig vrij om zelf te kiezen bij welke school van Stichting Fluenta u uw kind wilt aanmelden. Deze eigen keuze is een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse samenleving, waar Stichting Fluenta ook achter staat. Wanneer u nog een keus moet maken, bent u voor een kennismaking welkom op elke school.


Stichting Fluenta
Weverstede 33
3431 JS Nieuwegein
Telefoon: 030-6008811
E-mail: info@fluenta.nl
Website: www.fluenta.nl

Klachtenregeling stichting Fluenta