De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  The Leader in Me

The Leader in Me

Elk kind maakt een unieke ontwikkeling door. Wij willen ieder kind graag goed begeleiden en een klimaat scheppen waarin kinderen zich thuis voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij denken dit het best te kunnen realiseren door te werken volgens de principes van ‘The Leader in Me’. Dit concept is gebaseerd op de zeven gewoonten van Stephen Covey. Vanuit deze basisgedachten leren we kinderen (samen) te leven en (samen) te werken.

De Fontein is sterk in:
- Aanbieden van een passend onderwijsaanbod;
- Bieden van keuze aan leerlingen;
- Werken met contracten;
- Een veilig pedagogisch klimaat.

Het gedachtegoed van Stephen Covey geeft ruimte en inspiratie om deze sterke punten eigentijds uit te bouwen.

Beoogde doelstelling:
1. Leerlingen meer inzicht geven in hun eigen leerproces (eigenaarschap) en het beïnvloeden van hun resultaten;
2. Een sterk team creëren, dat vertrouwen heeft in de eigen professie en op het juiste moment de controle durft los te laten in de overtuiging dat elk kind alles in zich heeft om tot ontwikkeling te komen.
Want: ‘Op De Fontein word je de beste versie van jezelf’;
3. De ouderbetrokkenheid bevorderen, waardoor er meer inzicht komt in het leerproces van de kinderen.

Het concept van ‘The Leader in Me’ heeft alles in zich om vorm te geven aan de visie van de school en de vaardigheden van de 21ste eeuw.

De zeven gewoonten van Covey:
1. Wees proactief;
2. Begin met het einddoel voor ogen;
3. Belangrijke zaken eerst;
4. Denk win-win;
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden;
6. Creëer synergie;
7. Houd de zaag scherp.

De zeven gewoonten zijn vormend en dragen bij, voor iedere leerling op eigen niveau, aan de ontwikkeling van stevige, verantwoordelijke burgers in de toekomstige maatschappij. Vanaf augustus 2015 wordt het team in een driejarig traject begeleid door het CPS. Ouderbetrokkenheid heeft tijdens dit traject een prominente plaats. Wilt u meer weten over ‘The Leader in Me’, dan verwijzen wij u naar www.cps.nl/covey.

In het school jaar 2016/2017 zijn we met onze leerlingen op weg gegaan naar een erkende 'The Leader in Me'- school. Om de ouders hierbij te betrekken hebben zij onderstaand ouderblad met informatie en tips voor thuis ontvangen.

Downloads