De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Ouders  >  OR  >  Activiteiten
Terug naar de vorige pagina

Activiteiten

Kasbeheer

De Fontein ontvangt geld vanuit verschillende hoeken, zoals de eigen bijdrage van ouders, het oud papier geld en geld dat wordt ingezameld voor goede doelen. De inkomsten hebben verschillende bestemmingen en worden zorgvuldig in de boekhouding bijgehouden. Samen met het team wordt ervoor gezorgd dat het geld goed wordt besteed aan excursies, leer- en spelmaterialen en goede doelen.

Paasfeest

In samenspraak met leden van het team en de OR wordt het paasfeest ingevuld. De OR heeft hierin een ondersteunende taak, bijvoorbeeld als inkopen gedaan moeten worden en eventueel ondersteunt de OR op de dag zelf. Denk aan het klaarzetten van ontbijt of lunch. In de periode voorafgaand aan het paasfeest wordt de school in lentesfeer gebracht, ouderhulp is hierbij altijd welkom.

Sinterklaas

Sint is altijd een heel groot project en feest. Samen met het team wordt het Sinterklaasfeest voorbereid. Het is elk jaar weer spannend wat er gaat gebeuren in de Sinterklaastijd. Dagelijks zien we in het Sinterklaasjournaal wat de Sint en Pieten allemaal meemaken. Voor zowel de Sint als de Pieten is het één groot feest om voor de kinderen een leuke dag te organiseren! Om deze dag tot in de puntjes te verzorgen, kunnen we ook hierbij de hulp van vele ouders goed gebruiken!

Kerstfeest

Op de Fontein wordt elk jaar uitgebreid aandacht besteed aan Kerst. Het team en de OR bedenken hoe het kerstfeest dit jaar wordt gevierd. Natuurlijk wordt de hele school al een paar weken voor kerst helemaal versierd om alvast in kerststemming te komen. Elke klas krijgt ook z'n eigen kerstboom. Meestal wordt voor kerst samen met de kinderen gegeten en er worden veel kerstliedjes gezongen. En daarna zijn we nog even druk om alle versieringen weer op te ruimen en weer schoon het nieuwe jaar in te gaan.

Luizen Opsporings Team

Helaas ontkomt de Fontein zo nu en dan niet aan de luizenplaag. De OR heeft een luizencoördinator die ervoor zorgt dat elke 1e woensdag na de vakantie in elke groep wordt gecontroleerd op luizen. Als het nodig is, worden ook tussentijdse controles uitgevoerd. De luizencoördinator ziet er ook op toe dat het luizenprotocol wordt gevolgd. De luizencontrole is misschien niet de leukste klus die op school te doen is, maar wel een hele belangrijke. We hopen dat u hieraan een steentje wilt bijdragen. Voor meer informatie over het luizenprotocol en de verantwoordelijkheden van school en ook de ouders verwijzen we u naar het kopje Ouderraad-Luizenprotocol.

Sportactiviteiten

De OR inventariseert elk schooljaar welke sporttoernooien er voor scholen zijn en waar we aan mee doen. Ook met bijvoorbeeld de Koningsspelen is de Fontein actief. Tijdens deze sportieve en gezellige dag, zorgt de OR voor drinken en iets lekkers. Maar ook hier is vaak hulp van andere ouders nodig om al die sport- en spelmomenten te helpen begeleiden. Alles natuurlijk in goed overleg met het team.

Boeken Kaften

Ieder jaar weer komen er op school nieuwe lesboeken en leesboeken binnen. Om deze boeken zo lang mogelijk mooi te houden moeten ze worden gekaft. Het kaften gebeurt met ‘boeklon’ (plak plastic). Door dit laagje kunnen de boeken net even wat beter tegen de vele handen waar ze doorheen gaan. Wij kunnen natuurlijk altijd wat extra handen gebruiken bij dit klusje. Als je de slag te pakken hebt is het zo gebeurt. Als dit jaar nieuwe boeken binnen zijn gekomen, benaderen we u graag voor hulp via mijnschoolinfo.nl.

De musical en het afscheid van groep 8

De laatste maanden op de Fontein is voor groep 8 een spannende periode. De leerlingen studeren een musical in die ze tijdens de afscheidsavond vertolken voor onder andere hun ouders en de leerkrachten. De OR verzorgt de catering tijdens deze bijzondere en feestelijke avond, zodat de kinderen en hun toeschouwers onder het genot van een hapje en drankje nog kunnen napraten over al die fijne jaren op de Fontein.

Thema avond

Eén keer per jaar organiseert de OR een avond voor ouders, door ouders. De OR probeert zoveel mogelijk aan te sluiten op actuele thema's die spelen. Samen met een professionele spreker wordt vorm gegeven aan de avond en wordt een thema behandeld door middel van presentaties en bijvoorbeeld groepsdiscussies. Thema's die de revue zijn gepasseerd zijn onder andere Grenzen stellen, Pesten, Omgaan met geld en Communiceren met kinderen.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf uw kind(eren) portretteren. De organisatie hier omheen vergt een strakke planning, zodat iedereen op tijd met nette haren en zonder vlekken op de foto staat, eventueel ook nog met broers en zussen. De OR doet haar uiterste best om alles samen met het team in goede banen te leiden.

Oud papier

Het ophalen van oud papier levert jaarlijks een mooi bedrag op voor de Fontein, ook wel OPA geld (Oud Papier Aktie)genoemd. De OR regelt vrijwilligers voor de ophaaldagen en beheert de financiën. Gelukkig zijn er altijd ouders die zich hiervoor inzetten.

Fontein t-shirts

De Fontein heeft frisse blauwe Fontein-shirts. Deze shirts krijgen de kinderen cadeau bij de start op de Fontein. Deze shirts worden gebruikt bij sporttoernooien, maar zijn ook leuk voor bijvoorbeeld de avondvierdaagse. Via Spetters en mijnschoolinfo.nl leest u wanneer de t-shirts worden worden gebruikt.