De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Ouders  >  MR  >  Medezeggenschapsraad De Fontein
Terug naar de vorige pagina

Medezeggenschapsraad De Fontein

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.


Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.
Op haar beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.


Wie zitten er in de MR? 2019-2020

Namens de leerlingen/ouders:

  • Ritsaert Hornstra (Voorzitter)
  • Inkie Evers
  • Alexander van der Kooi

Namens de leerkrachten:

  • Oscar
  • Atie
  • Caroline