Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders op vrijdag 1 juni 2018!
Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders op vrijdag 1 juni 2018!

U bent hier:  Home  >  Ouders  >  MR

MR

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.


Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.
Op haar beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.


Wie zitten er in de MR? 2017-2018

Namens de leerlingen/ouders:

 • Ritsaert Hornstra (Voorzitter)
 • Marlies Rutgers
 • Hans-Willem Eppinga  

Namens de leerkrachten:

 • Willemien
 • Annel
 • Caroline

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag met een jaar verlengen of zich voor nog een termijn (van 3 jaar) verkiesbaar stellen.


Wat is het verschil met de ouderraad?
De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.


Contact met de MR?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
U kunt ons uiteraard ook persoonlijk aanspreken of een email sturen naar: mrfontein@fluenta.nl.

Lees verder

Vergaderdata MR

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vergaderdata gepland:

 • dinsdag 3 oktober             
 • donderdag 23 november
 • maandag 29 januari
 • dinsdag 13 maart  
 • donderdag 17 mei      
 • dinsdag 26 juni

Aanvang vergaderingen 19.30 uur.