Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Ouders  >  MR

MR

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.


Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.
Op haar beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.


Wie zitten er in de MR? 2018-2019

Namens de leerlingen/ouders:

 • Ritsaert Hornstra (Voorzitter)
 • Marlies Rutgers
 • Alexander van der Kooi

Namens de leerkrachten:

 • Oscar
 • Atie
 • Caroline

Lees verder

Vergaderdata MR

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende vergaderdata gepland:

 • dinsdag 16 oktober             
 • dinsdag 20 november
 • maandag 28 januari
 • maandag 11 maart 
 • donderdag 16 mei  
 • dinsdag 25 juni

Aanvang vergaderingen 19.30 uur.