Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders op vrijdag 1 juni 2018!
Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders op vrijdag 1 juni 2018!

U bent hier:  Home  >  Informatie  >  De Kinderraad

De Kinderraad

Waarom hebben we een Kinderraad op De Fontein?

-De Kinderraad denkt mee over het reilen en zeilen op De Fontein. Wij als ouders (en leerkrachten) kijken anders tegen De Fontein aan dan de kinderen. Zij hebben nieuwe verfrissende ideeën over De Fontein.
-De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie van De Fontein, zodat ze weten dat ze meetellen.
-Betrokkenheid bij De Fontein van leerlingen wordt bevorderd.
-Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
-De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van De Fontein.
-De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
-De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Wat doet de Kinderraad?

De klassenvertegenwoordigers vragen aan hun klas of ze punten in willen brengen.
Deze punten worden vervolgens in de Kinderraad besproken.
Ze vergaderen over de verbeterpunten of de goede dingen van De Fontein (tips en tops) .
Als er punten zijn die verbeterd kunnen worden, gaat de Kinderraad hier voor proberen te zorgen samen met de leerkrachten / directie. Ook de dingen die goed gaan worden besproken. Op deze manier proberen de kinderen uit de Kinderraad ervoor te zorgen dat alle kinderen op De Fontein zich prettig voelen.Ze zorgen ervoor dat alle kinderen kunnen meedenken over hoe we De Fontein (verder) kunnen verbeteren.

Hoe is de organisatie?

In alle groepen worden jaarlijks aan het begin van het jaar verkiezingen gehouden. Iedereen mag zich kandidaat stellen. De leerkracht kan dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Per klas worden er twee kinderen gekozen voor de kinderraad.
De kinderraad komt zo’n 6 keer per jaar samen.
Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten een uitleg, waarbij zij uitleggen wat de Kinderraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
In elke groep worden leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de Kinderraad.
De leden van de Kinderraad lichten de besluiten van de Kinderraad toe in hun eigen klas.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de Kinderraad en zijn herkiesbaar.