De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Informatie  >  De Avondvierdaagse  >  2019
Terug naar de vorige pagina

2019


De avondvierdaagse is een buitenschoolse activiteit en wordt niet door De Fontein geregeld, maar door een aantal ouders. Zij zorgen voor de aanmelding van de deelnemers, het indelen van de groepen, het uitdelen van de medailles en drinken en een hapje tijdens de pauzes, maar ook voor voldoende begeleiders tijdens het wandelen. Daarbij is de hulp van ouders onmisbaar!

Data, vertrekplaatsen en tijden

De avondvierdaagse vindt in 2019 plaats van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei.

LET OP:
We vertrekken dit jaar alle dagen vanaf De Kruisboog en niet vanaf het schoolplein van De Fontein.

Kinderen van groep 1-5 kunnen meelopen met de 5 km (ruim 1 uur wandelen).
Kinderen uit groep 1 en 2 die meelopen, kunnen alleen meedoen wanneer zij worden begeleid
door een eigen ouder/verzorger. De ervaring van afgelopen jaren heeft laten zien, dat dit voor de
jongste kinderen van de Fontein, hun ouders/verzorgers en de organisatie het prettigst is.

Kinderen van groep 6-8 kunnen deelnemen aan de 10 km (ruim 2 uur wandelen).

De routebeschrijvingen kunt u vinden op www.avond4daagsehouten.nl

Dinsdag, woensdag en donderdag vertrekken we vanaf De Kruisboog.
10 km: verzamelen om 17:15 uur, vertrek om 17:30 uur
5 km: verzamelen om 17:45 uur, vertrek om 18:00 uur

Vrijdag 24 mei vertrekken we ook vanaf de Kruisboog
10 km: verzamelen om 17:15 uur, vertrek om 17:30 uur
5 km: verzamelen om 19:15 uur, vertrek om 19:30 uur
Het defilé start om 19:30 uur en de kinderen van de 5 km lopen alleen het defilé.
De 10 km sluit zich op de Kruisboog aan bij het defilé.

Inschrijven, kosten en medailles 2019

Op 20 maart 2019 krijgen alle kinderen een uitnodigingsbrief voor de avondvierdaagse mee naar huis. Via de link naar een online formulier kunnen de kinderen tot en met 29 maart worden opgegeven voor deelname.
Let op: na 29 maart 2019 is aanmelden via school niet meer mogelijk. Je kunt dan dus ook niet meer meelopen met De Fontein!

Deelname bedraagt € 6,50 per kind. Dit bedrag is bestemd voor de bijdrage aan gemeentelijke organisatie, een medaille en versnaperingen tijdens de pauzes. Let op: om een medaille te krijgen, moet je alle vier de avonden de gehele route meewandelen.

WIj stellen het zeer op prijs dat ouders/verzorgers meelopen als begeleider, hieraan zijn (uiteraard) geen kosten verbonden. U ontvangt als begeleider geen medaille.

Samen maken we er vier leuke en sportieve avonden van!

De avondvierdaagse is vier avonden sportief en gezellig in beweging zijn met de kinderen uit jouw groep. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voor iedereen een leuk en geslaagd wandelfestijn wordt. Daarom vind je hieronder een paar gewoonten die daarbij helpen.

 • Wees proactief: houd je groep, je begeleider en de route in de gaten. Zorg dat je bij elkaar én op de route blijft.
 • Begin met het einddoel voor ogen: het is de bedoeling dat iedereen vier avonden de eindstreep haalt en die medaille op vrijdagavond verdient! Geef elkaar de ruimte, verdeel je energie en help elkaar als dat nodig is.
 • Belangrijke zaken eerst: zorg voor goede schoenen en kleren waarin je lekker kunt bewegen. Houd rekening met het weer tijdens het wandelen. Vergeet niet om voldoende te drinken mee te nemen. Je krijgt tijdens de pauze van ons een pakje drinken en een lekker en gezond hapje (dus je hoeft geen rugzak vol eten mee te nemen).
 • Denk win-win: iedereen kijkt uit naar een gezellige en sportieve avond, dus houd rekening met elkaar, maar ook met andere klassen en scholen. Leer het schoollied uit je hoofd, studeer een paar leuke wandel-raps in, en houd het positief. En: vraag je ouders om als begeleider mee te lopen. Want zonder begeleiders kunnen wij geen avondvierdaagse organiseren. Als dat geen win-win is…
 • Eerst begrijpen dan begrepen worden: de begeleiders maken het mogelijk dat jij met je klasgenoten veilig en gezellig de avondvierdaagse kunt lopen. Dat betekent ook dat zij jou aanspreken op je gedrag als dat nodig is. Volg altijd de aanwijzingen van je begeleider op en herinner elkaar ook aan de afspraken.
 • Creëer synergie: help elkaar als het nodig is: als een groepsgenoot het even zwaar heeft, moedig hem of haar dan aan (of vertel een grappig verhaal).
 • Houd de zaag scherp: zorg dat je voldoende uitrust in de week van de avondvierdaagse. Misschien kun je in de meivakantie alvast trainen. Verspeel je energie niet meteen aan het begin door heen-en-weer te rennen. Kijk eens lekker om je heen, haal diep adem en geniet!

Belangrijk om te weten

We kunnen niet zonder begeleiders
De avondvierdaagsecommissie zorgt ervoor dat er voldoende begeleiders meelopen tijdens de avondvierdaagse. Wij zijn daarom heel blij met enthousiaste ouders die willen meelopen en de verantwoording nemen voor een aantal kinderen en zo nodig de kinderen aanspreken op hun gedrag. Ouders die er met de kinderen een gezellige week van willen maken.

Per loopgroep is er één hoofdbegeleider waarbij, voor de duidelijkheid voor de kinderen, de voorkeur uit gaat naar iemand die vier dagen mee kan lopen.
Naast de hoofdbegeleider zoeken we nog meer begeleiders voor de groepen, begeleiders die willen meelopen, ook al is het maar voor één avond.
U kunt zich bij het inschrijven van uw kind opgeven als begeleider.

Veiligheid en herkenbaarheid
Voor de veiligheid en herkenbaarheid dragen alle kinderen verplicht elke avond een geel Fontein veiligheidshesje. Dit hesje hoeft u niet aan te schaffen voor uw kind, deze krijgt hij/zij uitgereikt en is in bruikleen van school. De hesjes moeten weer ingeleverd worden.
Ouders die zich niet hebben opgegeven als begeleider maar die wel meelopen, verzoeken wij vriendelijk om tijdens het lopen een hesje te dragen, zodat zij voor alle kinderen herkenbaar zijn.

Contact
Voor vragen over de inschrijving kunt u terecht bij: a4dgsedefontein@hotmail.com
Twitter: @4dgsedefontein
Facebook: Avond4daagse PCBS De Fontein Houten

Deelnemersreglement Avondvierdaagse Houten
• Het is niet toegestaan om huisdieren mee te laten wandelen.
• Luid spelende radio's, mobieltjes of andere geluidsdragers zijn niet toegestaan.
• Bekijk hier het hele reglement van de Avondvierdaagse Houten.

Afspraken voorafgaand en tijdens het lopen
Als school vinden we het belangrijk dat de avondvierdaagse voor iedereen plezierig verloopt. Daarom vragen we de medewerking van u en uw kinderen bij de volgende afspraken.

Voor de kinderen van De Fontein

 • Verzamel op tijd starttijd = starttijd!
 • Bij De Kruisboog starten meer scholen. De Fontein is herkenbaar aan de Fonteinvlaggen.
 • Meld je bij De Kruisboog bij de hoofdbegeleider van je groep (zie groepsletter op de lijst van de groepsindeling). De hoofdbegeleider heeft de routebeschrijving en kruist je aan op de presentielijst.
 • Alle Fonteingroepen starten volgens het schema hierboven.
 • Meld je na de wandeltocht af bij je hoofdbegeleider (alleen dan krijg je na 4 avonden een medaille).
 • Je moet 4 avonden de route meelopen om een medaille te krijgen.
 • Blijf tijdens de wandeling bij je begeleider en bij je groep.
 • Blijf op de paden; loop niet in tuinen en plantsoenen.
 • Gooi al het afval dat je hebt in de daarvoor bestemde bakken of neem het mee naar huis.
 • Tijdens het defilé (en ook tijdens andere avonden) is het niet de bedoeling om confetti-kanonnen en dergelijke af te schieten.


Belangrijke informatie voor ouders

 • Wij vragen van u met de fiets of lopend naar de startlocaties te komen.
 • Maak goede afspraken met wie uw kind eventueel meeloopt en na afloop naar huis gaat.
 • Is uw kind verhinderd, laat dat de begeleider van de groep vooraf telefonisch weten
  Als u geen gehoor krijgt, kunt u de organisatie van De Fontein bellen op 06-14901196
 • U moet telefonisch bereikbaar zijn tijdens de wandeling. Als er problemen zijn met uw kind of als uw kind niet meer kan of wil meewandelen, dan nemen we contact met u op met de vraag uw kind op te halen.
 • Zorg ervoor dat uw kind de naam van de school, uw adresgegevens en telefoonnummer bij zich heeft.
 • De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor uw kind.
 • Kijk voor de laatste nieuwtjes op Twitter en Facebook.
 • Indien er hevig onweer dreigt voorafgaand aan de start, zullen we op Twitter @4dgsedefontein / Facebook Avond4daagse PCBS De Fontein Houten aankondigen of er gestart wordt of niet