Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders op vrijdag 1 juni 2018!
Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders op vrijdag 1 juni 2018!

U bent hier:  Home  >  Informatie  >  De Avondvierdaagse  >  ...
Terug naar de vorige pagina

De avondvierdaagse is een buitenschoolse activiteit en wordt niet door De Fontein geregeld, maar door een aantal ouders. Zij zorgen voor de aanmelding van de deelnemers, het indelen van de groepen, het uitdelen van de medailles en drinken en een hapje tijdens de pauzes, maar ook voor voldoende begeleiders tijdens het wandelen. Daarbij is de hulp van ouders onmisbaar!

Data, vertrekplaatsen en tijden

De avondvierdaagse vindt in 2018 plaats van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni.

Kinderen van groep 1-5 kunnen meelopen met de 5 km (ruim 1 uur wandelen).
Kinderen uit groep 1 en 2 die meelopen, kunnen alleen meedoen wanneer zij worden begeleid
door een eigen ouder/verzorger. De ervaring van afgelopen jaren heeft laten zien, dat dit voor de
jongste kinderen van de Fontein, hun ouders/verzorgers en de organisatie het prettigst is.

Kinderen van groep 6-8 kunnen deelnemen aan de 10 km (ruim 2 uur wandelen).

Dinsdag, woensdag en donderdag vertrekken we vanaf het plein van De Fontein.
10 km: verzamelen om 17:15 uur, vertrek om 17:30 uur
5 km: verzamelen om 17:45 uur, vertrek om 18:00 uur

Vrijdag 1 juni vertrekken we vanaf de Kruisboog
10 km: verzamelen om 17:45 uur, vertrek om 18:00 uur
5 km: verzamelen om 19:15 uur, vertrek om 19:30 uur
Het defilé start om 19:30 uur en de kinderen van de 5 km lopen alleen het defilé.
De 10 km sluit zich op de Kruisboog aan bij het defilé.

Inschrijven, kosten en medailles 2018

Op 3 april 2018 krijgen alle kinderen een uitnodigingsbrief voor de avondvierdaagse mee naar huis. Via de aanmeldstrook kunt u uw kind(eren) opgeven voor deelname. Van 3 t/m 13 april 2018 staat hiervoor een brievenbus in de verdiepte ruimte.
Let op: na 13 april 2018 is aanmelden via school niet meer mogelijk. Je kunt dan dus ook niet meer meelopen met De Fontein!

Deelname bedraagt € 7,00 per kind. Dit bedrag is bestemd voor de bijdrage aan gemeentelijke organisatie, een medaille en versnaperingen tijdens de pauzes. Let op: om een medaille te krijgen, moet je alle vier de avonden de gehele route meewandelen.

WIj stellen het zeer op prijs dat ouders/verzorgers meelopen als begeleider, hieraan zijn (uiteraard) geen kosten verbonden. U ontvangt als begeleider geen medaille.

Samen maken we er vier leuke en sportieve avonden van!

De avondvierdaagse is vier avonden sportief en gezellig in beweging zijn met de kinderen uit jouw groep. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voor iedereen een leuk en geslaagd wandelfestijn wordt. Daarom vind je hieronder een paar gewoonten die daarbij helpen.

  • Wees proactief: houd je groep, je begeleider en de route in de gaten. Zorg dat je bij elkaar én op de route blijft.
  • Begin met het einddoel voor ogen: het is de bedoeling dat iedereen vier avonden de eindstreep haalt en die medaille op vrijdagavond verdient! Geef elkaar de ruimte, verdeel je energie en help elkaar als dat nodig is.
  • Belangrijke zaken eerst: zorg voor goede schoenen en kleren waarin je lekker kunt bewegen. Houd rekening met het weer tijdens het wandelen. Vergeet niet om voldoende te drinken mee te nemen. Je krijgt tijdens de pauze van ons een pakje drinken en een lekker en gezond hapje (dus je hoeft geen rugzak vol eten mee te nemen).
  • Denk win-win: iedereen kijkt uit naar een gezellige en sportieve avond, dus houd rekening met elkaar, maar ook met andere klassen en scholen. Leer het schoollied uit je hoofd, studeer een paar leuke wandel-raps in, en houd het positief. En: vraag je ouders om als begeleider mee te lopen. Want zonder begeleiders kunnen wij geen avondvierdaagse organiseren. Als dat geen win-win is…
  • Eerst begrijpen dan begrepen worden: de begeleiders maken het mogelijk dat jij met je klasgenoten veilig en gezellig de avondvierdaagse kunt lopen. Dat betekent ook dat zij jou aanspreken op je gedrag als dat nodig is. Volg altijd de aanwijzingen van je begeleider op en herinner elkaar ook aan de afspraken.
  • Creëer synergie: help elkaar als het nodig is: als een groepsgenoot het even zwaar heeft, moedig hem of haar dan aan (of vertel een grappig verhaal).
  • Houd de zaag scherp: zorg dat je voldoende uitrust in de week van de avondvierdaagse. Misschien kun je in de meivakantie alvast trainen. Verspeel je energie niet meteen aan het begin door heen-en-weer te rennen. Kijk eens lekker om je heen, haal diep adem en geniet!