Terug naar de vorige pagina

Vergaderdata MR

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vergaderdata gepland:

  • dinsdag 3 oktober             
  • donderdag 23 november
  • maandag 29 januari
  • dinsdag 13 maart  
  • donderdag 17 mei      
  • dinsdag 26 juni

Aanvang vergaderingen 19.30 uur.