Mijn School Info

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op basisschool De Fontein vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er speelt op school. Om die reden communiceren wij via een digitaal communicatiesysteem: MijnSchoolinfo. Mijn School Info is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Mijn School Info ontzorgt de school omdat bepaalde administratieve- en communicatieprocessen worden vervangen door het MSI workflow systeem. Dat levert tal van voordelen op.

Via MijnSchoolinfo ontvangt u o.a.  de schoolgids, de spetterinformatie, klassenoverzicht, brieven, intekenformulieren ouderhulp én 10/15 minutengesprekken digitaal.

Voor dit communicatiemiddel dient u zich aan te melden!

Bij nieuwe kleuters krijgt u informatie over Mijn School Info via de leerkracht van de groep tijdens het huisbezoek.
Stroomt uw zoon/dochter in een andere groep in of heeft u een probleem of vraag dan kunt u contact opnemen via dit e-mailadres:

fonteinmijnschoolinfo@gmail.com
Wij zullen u dan verder helpen.