De Week van de Lentekriebels

De Fontein doet elk jaar in de maand maart mee aan de nationale projectweek 'De Week van de Lentekriebels'. Een hele week lang wordt dan in alle groepen, aangepast aan de leeftijd, relationele en seksuele vorming gegeven. Het project heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. We maken hierbij gebruik van de lesmap 'Relaties en Seksualiteit' van Rutgers.

De lessen dragen er aan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.

Voor ouderinformatie over De Week van de Lentekriebels (o.a. een video en een overzicht van de inhoud van de lessen in de verschillende groepen) verwijzen wij naar de site van De Week van de Lentekriebels. Als u vragen heeft of als u zelf het lespakket wilt inzien, kunt u terecht bij de groepsleerkrachten.