Luizenprotocol

Ook op De Fontein hebben wij af en toe groepen waar hoofdluis wordt geconstateerd. 
Met dit protocol scheppen wij graag helderheid voor u hoe om te gaan met deze problematiek.
De GGD en de school hebben hiervoor een richtlijn.
U kunt deze hier downloaden. Voor vragen kunt u terecht bij:

Coordinator/ LOT (Luizen OpsporingsTeam): Yvonne van den Broek (ouder)
LLOT (Leerkracht Luizen OpsporingsTeam): Ingeborg Hokken 

Downloads