Gedragsprotocol

Dit is het gedragsprotocol van De Fontein

“Je  veilig  voelen  en  weten”  is  een  gezamenlijke  verantwoordelijkheid  van  schoolleiding, leerkrachten, ondersteunend personeel, medezeggenschapsraad, ouders, leerlingen en stagiaires. Met ons gedragsprotocol willen we duidelijk zijn in waar we voor staan, wat we wel en niet toestaan en welke maatregelen we treffen als regels worden overtreden. De kernwoorden van onze leefregels vinden hun oorsprong in onze christelijke identiteit: 

Respect voor elkaar, zorg voor elkaar, gelijkwaardigheid, geen pestgedrag en discriminatie, verantwoordelijk voor je eigen gedrag, afspraken nakomen.

Het protocol bevat regels die we op alle scholen van de Stichting FLUENTA hebben afgesproken. Elke school kan een eigen deel toevoegen, waarin de algemene regels desgewenst zijn uitgewerkt of nader gespecificeerd of schoolspecifieke regels worden toegevoegd.

Downloads