De Fontein, een sprankelende school,
waar je de beste versie van jezelf wordt
en ieder kind welkom is!


Basisschool De Fontein biedt onderwijs passend bij deze tijd. De Fontein is een 'The Leader in Me'-school. Ons uitgangspunt is dat mooie processen en resultaten pas ontstaan wanneer de talenten van uw kind gezien en ingezet worden.

Wij werken hieraan door:

- gesprekken met uw kind en met u te voeren;
- een sterk aanbod te hebben in de culturele- en kunstvakken om creativiteit in denken en doen te ontplooien;
- de zaakvakken in projecten aan te bieden waarbij samenwerken en onderzoekend leren belangrijke vaardigheden zijn;
- de waarden en normen mee te geven vanuit een protestants christelijke identiteit;
- Engels vanaf groep 1 aan te bieden, om een zelfverzekerde houding aan te leren in het spreken van vreemde talen;
- veel aandacht voor gedrag te hebben met behulp van de 7 Gewoonten van Covey om tot krachtige leerlingen te komen;
- ons schoolplein te vernieuwen voor een avontuurlijke en sportieve spelbeleving;
- samen te werken met partners als BSO, speltherapeut, kinderfysiotherapeut en de peuterschool;
- les te geven op vier verschillende niveaus om nauw aan te sluit bij de onderwijsbehoefte;
- continu kritisch naar ons schoolconcept te kijken en ons te scholen.

De betrokkenheid en het welbevinden van uw kind staan voor ons centraal!

Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!