Colofon

Basisschool PC De Fontein
Bronmos 2
3994 KA Houten
Tel. 030-6361065
Fax. 043-3646920
E-mail: infofontein@fluenta.nl
Website: www.fonteinhouten.nl

Bestuur:
Fluenta
Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs.
Weverstede 33
3431 JS Nieuwegein
Tel. 030-6008811
E-mail: info@fluenta.nl
Website : www.fluenta.nl

Directeur:
Corrie van der Sar

Telefoonnummer: 06 - 51 46 11 82

Adjunct-directeur:
Ingeborg Hokken

Intern begeleider:
Irene Hoekman

Bouwcoördinatoren:
Onderbouw (gr. 1 t/m 4): Leonie van Schaik
bovenbouw (gr. 5 t/m 8): Annel van der Plas

Stagecoördinator (ICO) :
Irma Timmer

ICT:
Leonie van Schaik en Caroline Boonekamp

Website:
Leonie van Schaik, Caroline Boonekamp & Marjanne van Gameren